русскийукраїнськаEnglish

  Реєстр технічних регламентів (Технічні регламенти України та Акти законодавства Європейського Союзу, з якими вони гармонізовані)

  Нормативно-правовий акт Назва технічного регламенту Акт законодавства Європейського Союзу, інших економічних об'єднань чи інших держав або відповідних частин такого акту законодавства
  1 Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI Про загальну безпечність нехарчової продукції Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 р. про загальну безпечність продуктів
  2 Закон України від 06.12.2018 № 2639-VIII Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 р. щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, яким вносяться зміни до Регламентів Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1924/2006 і № 1925/2006 та скасовується Директива Комісії 87/250/ЄEC, Директива Ради 90/496/ЄEC, Директива Комісії 1999/10/ЄC, Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/13/ЄC, Директиви Комісії 2002/67/ЄC і 2008/5/ЄC та Регламент Комісії (ЄС) № 608/2004, та інших вимог законодавства ЄС
  3 Наказ Держспоживстандарту від 24.12.2004 № 289, зареєстрований в Мін’юсті 25.01.2005 за № 95/10375, набрав чинності з 05.02.2005 Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання Директива 94/62/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 20 грудня 1994 р. про упаковку та її відходи
  4 Постанова КМУ від 20.12.2006 № 1764 набрала чинності з 20.12.2006 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 30.06.2010 № 543 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд Директива Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. про зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів і визначає основні вимоги до будівельних виробів (далі - вироби), будівель і споруд (далі - споруди) щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, безпеки експлуатації, механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, економії енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також процедури оцінки відповідності виробів установленим вимогам та порядок їх застосування
  5 Постанова КМУ від 17.10.2018 № 884 набрала чинності з 07.11.2019 Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів Немає
  6 Постанова КМУ від 05.09.2007 № 1103 набрала чинності з 05.09.2007 Технічний регламент морського обладнання Директива Ради ЄС 96/98/ЄС від 20 грудня 1996 року про морське обладнання
  7 Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1382 набрала чинності з 05.12.2007 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 08.04.2013 № 235; від 26.06.2013 № 453 Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання Директива Ради № 2003/122/Євроатом від 22 грудня 2003 р. про контроль над закритими джерелами високого радіоактивного випромінювання і втраченими джерелами
  8 Постанова КМУ від 20.08.2008 № 717 набрала чинності з 01.09.2008 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 06.06.2012 № 499; від 08.04.2013 № 235; від 12.06.2013 № 408; від 28.08.2013 № 632; від 12.06.2019 № 498; від 12.02.2020 № 88 Технічний регламент мийних засобів Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. № 48/2004 про мийні засоби
  9 Постанова КМУ від 27.08.2008 № 748 набрала чинності з 09.03.2009 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про вимоги до ефективності нових котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі
  10 Постанова КМУ від 27.08.2008 № 761 набрала чинності з 11.03.2009 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 20.07.2011 № 777; від 8.04.2013 № 235; від 28.08.2013 № 632; від 11.02.2016 № 76 від 20.03.2020 № 226 Технічний регламент засобів індивідуального захисту Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про наближення законодавства держав-членів стосовно засобів індивідуального захисту
  11 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 158 набрала чинності з 15.09.2019 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів Регламент Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну до побутових холодильних приладів
  12 Постанова КМУ від 04.07.2018 № 814 набрала чинності 06.01.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 20.03.2019 № 245, від 03.04.2019 № 272; від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС
  13 Постанова КМУ від 04.07.2018 № 536 набрала чинності з 01.01.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 12.06.2019 № 501; від 12.02.2020 Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 04.07.2018 № 536 Із зміною, внесеною постановою КМУ від 12.06.2019 № 501 Директива 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС
  14 Постанова КМУ від 14.01.2009 № 13 набрала чинності з 26.01.2009 Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів Директива Європейського Парламенту та Ради 96/74/ЄС від 16 грудня 1996 р. про назви і правила маркування текстильних матеріалів
  15 Постанова КМУ від 06.02.2019 № 342 набрала чинності з 04.05.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 08.07.2020 № 617 Технічний регламент канатних доріг Регламент ЄС 2016/424 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про канатні установки, що скасовує Директиву 2000/9/ЄС
  16 Постанова КМУ від 25.11.2009 № 1262 набрала чинності з 07.12.2009 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 11.02.2016 № 76 Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників Директива Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 р. про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці (дев’ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС)
  17 Постанова КМУ від 16.01.2019 № 27 набрала чинності з 23.01.2020 Технічний регламент обладнання, що працює під тиском Директива 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском
  18 Наказ Мінекономрозвитку від 06.03.2019 № 358, зареєстрований в Мін’юсті 02.04.2019 за № 336/33307 Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу Директива Європейського Парламенту та Ради 94/11/ЄС від 23 березня 1994 р. про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів про маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, що надходить до продажу споживачам
  19 Постанова КМУ від 03.08.2011 № 839 набрала чинності з 14.02.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.08.2013 № 632 Технічний регламент піротехнічних виробів Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2007/23/ЄС від 23 травня 2007 р. про випуск на ринок піротехнічних виробів
  20 Постанова КМУ від 09.11.2011 № 1147 набрала чинності з 19.05.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.08.2013 № 632 Технічний регламент прогулянкових суден Директива 94/25/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 16 червня 1994 року.
  21 Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1367 набрала чинності з 14.07.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.12.2019 № 1168 Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами
  22 Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1368 набрала чинності з 14.07.2012 Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами
  23 Наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521, зареєстрований в Мін’юсті 14.09.2012 за № 1586/21898, набрав чинності з 15.10.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінінфраструктури від 22.05.2017 № 188 Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання Угода про про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року
  24 Постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 набрала чинності з 13.08.2013 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.08.2013 № 632; від 04.07.2018 № 533; від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент безпеки машин Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС
  25 Постанова КМУ 11.07.2013 р. № 494 набрала чинності з 25.01.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 13.01.2016 № 8 Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподілення пропускної можливості залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки; Директива Європейського Парламенту та Ради 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою вносяться зміни до Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки; Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р. щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована)
  26 Постанова КМУ від 28.02.2018 № 151, набрала чинності з 21.09.2018 Технічний регламент безпечності іграшок Директива 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок
  27 Постанова КМУ від 01.08.2013 № 927 набрала чинності з 11.07.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 253; від 23.01.2015 № 65; від 04.06.2015 № 391; від 29.03.2016 № 224; від 01.07.2016 № 402; від 22.12.2016 № 973; від 23.09.2020 № 967 (набирає чинності 22.04.2021) Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. і Директива 2005/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2005 року Директиви 2009/30/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС, що стосується технічних вимог, пов’язаних з бензином, дизельним пальним та газойлем, а також про введення механізму, який дозволяє скорочувати викиди парникових газів, та про внесення змін до Директиви Ради 1999/32/ЄС, що стосується технічних вимог, пов’язаних з паливом, що використовується для суден внутрішньої навігації, та про скасування Директиви 93/12/ЄС та Директиви 2016/802/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива ( норма набирає чинності 22.04.2021)
  28 Постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 набрала чинності з 10.04.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 210; від 27.05.2015 № 338; від 28.05.2016 № 1069 Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
  29 Постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 набрала чинності з 10.04.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 210; від 27.05.2015 № 338; від 28.12 2016 № 1069 Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників Делегований регламент Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. № 1060/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. № 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування побутових електричних холодильників
  30 Постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 набрала чинності з 10.04.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 210; від 27.05.2015 № 338; від 28.12 2016 № 1069 Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин Делегований регламент Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 року № 1061/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових пральних машин
  31 Постанова КМУ від 02.10 2013 № 753 набрала чинності з 02.05.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 27.05.2014 №181; від 01.07.2014 № 215; від 05.08.2015 № 572; від 23.12.2015 № 1101; від 30.12.2015 № 1163 (зміни, внесені постановою КМУ від 30.12.2015 № 1163, діють до 31.03.2019); від 23.03.2016 № 240; від 08.08.2016 № 512; від 20.03.2020 № 226; від 06.05.2020 № 347 Технічний регламент щодо медичних виробів Директива Ради ЄС від 14 червня 1993 р. № 93/42/ЄЕС щодо медичних виробів
  32 Постанова КМУ від 02.10 2013 № 754 набрала чинності з 02.05.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 27.05.2014 № 181; від 01.07.2014 № 215; від 23.12.2015 № 1101; від 30.12.2015 № 1163 (зміни, внесені постановою КМУ від 30.12.2015 № 1163, діють до 31.03.2019); від 23.03.2016 № 240; від 08.08.2016 № 512; від 20.03.2020 № 226; від 06.05.2020 № 347 Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 жовтня 1998 р. № 98/79/ЄЕС щодо медичних виробів для діагностики in vitro
  33 Постанова КМУ від 02.10 2013 № 755 набрала чинності з 02.05.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 27.05.2014 № 181; від 01.07.2014 № 215; від 23.12.2015 № 1101; від 30.12.2015 № 1163 (зміни, внесені постановою КМУ від 30.12.2015 № 1163, діють до 31.03.2019); від 23.03.2016 № 240; від 08.08.2016 № 512; від 20.03.2020 № 226; від 06.05.2020 № 347 Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують Директива Ради ЄС від 20 червня 1990 р. № 90/385/ЄЕС щодо наближення законодавства держав-членів в частині активних медичних виробів, які імплантують
  34 Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 набрала чинності з 12.12.2015 Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників Делегований регламент Комісії (ЄС) № 874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників
  35 Постанова КМУ від 17.07.2015 № 514 набрала чинності з 07.02.2016 Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1059/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин
  36 Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 набрала чинності з 08.03.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 12.02.2020 № 102; від 09.09.2020 № 815 Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності Директива Ради Європейських Співтовариств № 75/107/ЄЕС від 19 грудня 1974 р. щодо наближення законодавства держав-членів стосовно пляшок, які використовуються як мірні ємності
  37 Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1067 набрала чинності з 01.07.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.07.2018 № 533; від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання Директива 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги
  38 Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1077 набрала чинності з 30.06.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.07.2018 № 533; від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання Директива 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності
  39 Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 набрала чинності з 05.08.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановвами КМУ від 18.01.2017 № 23; від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку Директива Ради 76/211/ЄЕС від 20 січня 1976 р. про наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об'ємом окремих розфасованих товарів
  40 Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 набрала чинності з 30.06.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів Директива 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав - членів ЄС стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів
  41 Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1194 набрала чинності з 10.08.2016 Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення пропускної здатності залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях); Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про оперативну сумісність залізничних систем в межах Співтовариства (оновлена)
  42 Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 набрала чинності з 04.09.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 03.10.2018 № 852; від 10.07.2019 № 598, від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки Немає
  43 Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 набрала чинності 15.09.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент засобів вимірювальної техніки Директива 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів
  44 Наказ Мінагрополітики від 13.04.2016 № 157, зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2016 за № 688/28818, набрав чинності з 01.01.2018 Вимоги до продуктів з какао та шоколаду Директива 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 р., яка стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною
  45 Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1025 набрала чинності з 13.07.2017 Технічний регламент простих посудин високого тиску Директива 2014/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку простих посудин високого тиску
  46 Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1055 набрала чинності з 27.07.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах Директива 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
  47 Постанова КМУ від 10.03.2017 № 139 набрала чинності з 22.09.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.02.2018 № 143, від 16.05.2018 № 383, від 29.08.2018 № 688, від 26.06.2019 № 557; від 04.12.2019 № 997; від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні Директива 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
  48 Постанова КМУ від 24.05.2017 № 355 набрала чинності з 01.04.2018 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 10.04.2019 № 323 Технічний регламент радіообладнання Директива 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС
  49 Постанова КМУ від 24.05.2017 № 359 набрала чинності з 02.12.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.02.2018 № 143 Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування телевізорів
  50 Постанова КМУ від 24.05.2017 № 360 набрала чинності з 09.12.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.02.2018 № 143; від 11.10.2020 № 1097 (зміни набирають чинності 14.05.2021) Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря Делегований регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів
  51 Постанова КМУ від 31.05.2017 № 380 набрала чинності з 14.12.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.02.2018 № 143 Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин
  52 Постанова КМУ від 21.06.2017 № 438 набрала чинності з 05.01.2018 Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів Директива 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
  53 Наказ Мінекономрозвитку від 05.07.2017 № 969, зареєстрований в Мін’юсті 28.07.2017 за № 934/30802, набрав чинності з 05.03.2018 Метрологічні вимоги до фасованих товарів Немає
  54 Наказ Мінагрополітики від 02.11.2017 № 592, зареєстрований в Мін’юсті 27.11.2017 за № 1434/31302, набирає чинності з 01.09.2022 Вимоги до видів цукрів, призначених для споживання людиною Директива Ради 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 р. про певні види цукрів, призначених для споживання людиною
  55 Наказ Мінрегіону від 07.02.2018 № 28, зареєстрований в Мін’юсті 07.05.2018 за № 568/32020, набрав чинності з 12.12.2018 Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок Делегований регламент Комісії (ЄС) № 65/2014 від 01 жовтня 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування духових шаф та кухонних витяжок
  56 Наказ Мінагрополітики від 27.12.2017 № 702, зареєстрований в Мін’юсті 30.07.2018 за № 875/32327, набрав чинності з 10.02.2019 Правила виробництва коньяків України Немає
  57 Постанова КМУ від 03.10.2018 № 802, набрала чинності з 06.04.2019 Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення Директива 2014/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку та нагляду за вибуховими матеріалами промислового призначення
  58 Постанова КМУ від 03.10.2018 № 804, набрала чинності з 06.04.2019 Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 р., що встановлює систему для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів
  59 Наказ Мінекономрозвитку від 02.10.2018 № 1394, зареєстрований в Мін`юсті 30.10.2018 за № 1228/32680, набрав чинності з 30.05.2019 Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів Директива 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продуктах повторної обробки автомобілів і про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС
  60 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 150, набрала чинності з 06.09.2019 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі Регламент Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог до екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення
  61 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 151, набрала чинності з 07.09.2019 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 12.02.2020 № 102 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт Регламент Комісії (ЄС) № 327/2011 від 30 березня 2011 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт
  62 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 152, набрала чинності з 13.09.2019 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів Регламент Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів
  63 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 153, набрала чинності з 12.09.2019 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 11.10.2020 № 1097 (зміни набирають чинності 14.05.2021 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої Регламент Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 р. щодо імплементації Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої
  64 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 154, набрала чинності з 14.09.2019 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів Регламент Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну водяних насосів
  65 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 155, набрала чинності з 15.09.2019 Із змігами і доповненнями, внесеними постановоми КМУ від 09.10.2020 № 955 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну пилососів Регламент Комісії (ЄС) № 666/2013 від 8 липня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну пилососів
  66 Постанова КМУ від 27.02.2019 № 156, набрала чинності з 15.09.2019 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення Регламент Комісії (ЄС) № 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення
  67 Постанова КМУ від 27.03.2019 № 264, набрала чинності з 04.10.2019 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання Регламент Комісії (ЄС) N 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог щодо екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання
  68 Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 244, зареєстрований в Мін’юсті 16.12.1999 за № 874/4167, Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 05.02.2004 № 143, від 05.09.2007 № 1002, набрав чинності з 27.12.1999 Розділ 2 Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів Немає
  69 Постанова КМУ від 19.06.2019 № 534, набрала чинності з 02.01.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин Регламент Комісії (ЄС) № 932/2012 від 03 жовтня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин
  70 Наказ Мінрегіону від 19.04.2019 № 100, зареєстрований в Мін’юсті 21.06.2019 за № 647/33618, набрав чинності з 16.01.2020 Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання Делегований регламент Комісії (ЄС) № 812/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки
  71 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 739, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту Регламент Комісії (ЄС) № 206/2012 від 06 березня 2012 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту
  72 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 733, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі "очікування", "вимкнено" та мережевому режимі "очікування" Регламент Комісії (ЄС) № 1275/2008 від 17 грудня 2008 року про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі очікування, вимкнено та мережевому режимі очікування
  73 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 737, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для компʾютерів та компʾютерних серверів Регламент Комісії (ЄС) № 617/2013 від 26 червня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог для компʾютерів та компʾютерних серверів
  74 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 738 набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин Регламент Комісії (ЄС) № 1015/2010 від 10 листопада 2010 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для побутових пральних машин
  75 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 734, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення Регламент Комісії (ЄС) № 244/2009 від 18 березня 2009 року про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп
  76 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 736, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин Регламент Комісії (ЄС) № 1016/2010 від 10 листопада 2010 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для побутових посудомийних машин
  77 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 735, набрав чинності з 21.02.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 11.10.2020 № 1097 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для телевізорів Регламент Комісії (ЄС) № 642/2009 від 22 липня 2009 року, що доповнює Директиву 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для телевізорів
  78 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 740, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів Регламент Комісії (ЄС) № 814/2013 від 02 серпня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води
  79 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 741, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, прзначених для роботи з такими лампами Регламент Комісії (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 року, про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для флоуресцентних ламп без вбудованого баласту, для газорозрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і освітлювальної арматури для таких ламп та скасування Директиви 2000/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради
  80 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 742, набрав чинності з 21.02.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок Регламент Комісії (ЄС) № 66/2014 від 14 січня 2014 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхоньта кухонних витяжок
  81 Наказ Мінагрополітики від 19.06.2019 № 330, зареєстрований в Мінʾюсті 04.07.2019 за № 725/33696, набрав чинності з 06.02.2020 Вимоги до меду Немає
  82 Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1184 набрав чинності з 29.08.2020 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів Делегований регламент Комісії (ЄС) № 811/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради розгляду маркування енергоефективності опалювальних приладів, комбінованих опалювальних приладів, що складаються з опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою, і комплектів, що складаються з комбінованого опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою
  83 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1186 набрав чинності з 11.03.2021 Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень Директива 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2000 р. щодо наближення законів держав-членів стосовно шумового випромінювання у довкіллі шляхом використання обладнання на відкритому повітрі
  84 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 03.02.2021 № 66 набирає чинність з 05.05.2021 Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей Немає
  85 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 991 набирає чинність з 01.01.2022 Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації Немає
  86 Наказ Міністерства енергетики України від 02.11.2020 № 705, зареєстрований в Мінʾюсті від 05.01.2021 № 16/35638 набирає чинність з 15.07.2021 Технічний регламент енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1187 від 27 квітня 2015 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок.
  87 Наказ Міністерства енергетики України 26.10.2020 № 683, зареєстрований в Мінʾюсті від 21.12.2020 № 1267/35550 набирає чинність з 04.07.2021 Технічний регламент енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/1094 від 05 травня 2015 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання.
  88 Наказ Міністерства енергетики України 22.10.2020 № 676, зареєстрований в Мінʾюсті від 17.12.2020 № 1256/35539 набирає чинність з 28.12.2021 Технічний регламент регламенту енергетичного маркування місцевих обігрівачів Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/1186 від 24 квітня 2015 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування місцевих обігрівачів.
  89 Наказ Міністерства енергетики України 07.10.2020 № 646, зареєстрований в Мінʾюсті від 23.10.2020 № 1048/35331 набирає чинність з 06.05.2021 Технічний регламент енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки Делегований регламент Комісії (ЄС) № 811/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки.
  90 Постанова КМУ від 20.01.2021 № 65 набирає чинність з 03.08.2021 Технічний регламент на косметичну продукцію Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року на косметичну продукцію
  91 Наказ Міністерства енергетики України 26.10.2020 № 684, зареєстрований в Мінʾюсті від 12.02.2021 № 185/35807 набирає чинність з 26.08.2021 Технічний регламент енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11 липня 2014 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень