русскийукраїнськаEnglish

Схеми (моделиі) сертифікації в системі УкрСЕПРО

 

 

Продукція, що сертифікується Назва робіт Документи, які видаються органам з сертифікації продукції
Обстеження виробництва Атестація виробництва Сертифікація (оцінка)системи якості Випробування з метою сертифікації Технічний нагляд
Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться по кожному виробу Не проводиться Сертифікат відповідності на кожний виріб
Партія продукції (виробів) Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Не проводиться Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії
Продукція, що випускається серійно Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться шляхом конт-рольних випро-бувань зразків продукції з пері-одичністю, в об-сязі та в порядку, що встановлені органом з серти-фікації. В разі необхідності проводиться перевірка вироб-ництва Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою, але не більше одного року
Продукція, що випускається серійно Проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації, і включає перевір-ки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою
Не проводиться Проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва
Не проводиться Не проводиться Проводиться органом з сертифікації систем якості Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості