русскийукраїнськаEnglish

Призначення CE-маркування

Знак CE (з фр. Сonformite Еuropeen - європейська відповідність) вказує на відповідність товарів істотним вимогам директив ЄС Нового підходу, що встановлюють загальні вимоги й правила підтвердження відповідності для певних груп продукції. Дані директиви мають силу закону в державах-членах Євросоюзу й установлюють однакові вимоги до продукції на міжнаціональному рівні на основі узгодження національних вимог, що розглядається як засіб усунення технічних бар'єрів у торгівлі для створення єдиного європейського ринку.

СЕ маркування обов'язкове для всіх товарів, що поступають на європейський ринок, що підпадають під директиви ЄС. Знак СЕ - знак безпеки, що свідчить про те, що виріб відповідає європейським стандартам EN, включаючи екологію, охорону здоров'я й безпеку праці, декларація про те, що виготовлювач бере на себе всю відповідальність за невідповідність виробу вимогам директив по принципах Нового й Глобального підходу.

Основні цілі маркування СE:

  • указати на відповідність продукції обов'язковим вимогам директив;
  • забезпечити допуск продукції на ринок ЄС;
  • забезпечити вільний рух товарів на ринках держав-членів ЄС.